Hakkımızda


VİZYONUMUZ;
Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. yüzyılın;
 • Yaratıcı,
 • Dünyaya uyumlu,
 • Sorunlara çözüm getiren,
 • Girişken,
 • Vatansever,
 • Yüksek donanımlı,
 • Üretken,
 • Ahlaklı,
 • Dinamik,
 • Öğrenmeyi seven,
İşletme ve bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye?nin önde gelen eğitim kurumları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.
 
MİSYONUMUZ;
 • Birey olmanın bilinci içerisinde toplumsal dinamiklere katkıda bulunacak, bireysel farklılıkların önemsendiği bir ortamda,
Dünya?da ve Türkiye'de tercih edilen, yeni teknolojileri kullanarak  ülke geleceğine olumlu katkılarda bulunacak,
 • Üretken,
 • Yaratıcı,
 • Sorumluluk sahibi,
Bilimsel düşünceyi ön planda tutan beyinleri ve işletmeleri;
 • En gelişmiş eğitim yöntemleriyle birleştirilmiş,
 • Teknoloji destekli,
 • Yabancı dil ağırlıklı ve
 • Dünya merkezli eğitim konularında geliştirmek, yol göstermek
 
İLKELERİMİZ
Değişim ve dönüşüm sürecinin özümsenmesinin, Türk toplumu için tek alternatif ve tükenmeyecek umut kaynağı olduğuna inanan Özel  Uzman Destek Eğitim Yayıncılık Tic AŞ. ilkelerini de büyük düşüncelerden alır. Ulusal kültürümüzü Atatürkçü düşüncenin ışığında sunarak, işletmelere ve genç üretken nesillere yeni bilgiler  ve teknolojilerle  aşağıdaki ilkeler doğrultusunda eğitimler vermek:
 • Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak.
 • İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak.
 • Barıştan yana olmak.
 • Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak.
 • Gerçekçi olmak.
 • Araştırmacı ve bilimsel düşünceye sahip olmak.
 • Girişimci olmak.
 • Çok yönlü olmak.
 • Sanatsal beğeni ve estetik anlayış sahibi olmak.
 • İşletmelerinde ve sahada meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile donanmak.
 • Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmak.